تعرفه های مربوط به سبکسازی، بهینه سازی و افزایش سرعت دیتابیس از 30 هزار تومان تا 6 میلیون تومان متغییر است و بستگی به کاری که قصد داشته باشید متفاوت است.

تعرفه های مربوط به طراحی سایت، از 700 هزار تومان تا +10 میلیون تومان متغییر است و بستگی به میزان کاربردی بودن و نوع کارکرد سایت دارد.

تعرفه های مربوط به پردازش تصویر و تشخیص چهره و پلاک از 1 میلیون تومان تا +10 میلیون تومان متغییر است.

تعرفه های مربوط به افزایش اعضای کانال، از 10 هزار تومان تا 500 هزار تومان بسته به میزان اعضا، متغییر است.

تعرفه های مربوط به طراحی ربات از 50 هزار تومان تا 20 میلیون تومان متفاوت است.

تعرفه های مربوط به پکیج های اینستاگرام، از 10 هزار تومان تا 1 میلیون تومان تغییر میابد.

تعرفه های مربوط به طراحی اپ اندروید و ios، از 1 میلیون تومان تا 50 میلیون تومان متفاوت است.

تعرفه های مربوط به اشتراک spotify از 17 هزار تومان تا 30 هزار تومان متغییر است.

تعرفه های مربوط به هوشمندسازی خانه و مدیریت هوشمند خانه، کاملا متغییر و دستخوش تغییرات هزینه های طراحی میباشد.